Opinie o konkursie

Zdaniem ministra...

Polscy budowniczowie, inżynierowie czy architekci cieszą się renomą na całym śwecie. Codziennie zmieniają oblicze naszej rzeczywistości, tworząc obiekty pomocne dla gospodarki oraz użyteczne dla społeczeństwa. Warto docenić ich pracę, z której efektów korzystamy na co dzień. Dlatego inicjatywa jaką jest Ogólnopolski Konkurs Otwarty "Modernizacja Roku", zasługuje na słowa uznania. Jestem przekonany, że wybór tegorocznych laureatów nie był łatwy. Niemalże codziennie powstają w Polsce obiekty, które pozytywnie wpływają na lokalny krajobraz.

Warto jest mówić o tym, jak inwestycje w infrastrukturę przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego i społecznego. Pokazuje to, że w naszym kraju pracują wybitni fachowcy, a przedsiębirczość Polaków może budzić podziw. Wzrost gospodarczy, któym cieszymy się nieprzerwanie od tylu lat, to przede wszystkim zasługa tych dwóch czynników.Władysław Kosieniak - KamyszMinister Pracy i Polityki Społecznej
opinie pozostałych ministrów przeczytaj tutaj

Władysław Kosieniak - Kamysz / fot. Polska Agencja Prasowa

W chwili, gdy Państwo siedzicie już w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, tuż przed kolejną Galą Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku”, ja odświeżam sobie statystykę tegorocznej edycji Konkursu.

A ściślej może - Plebiscytu Internautów, którzy swoimi kliknięciami wybierali swoich faworytów w rywalizacji za rok 2014. Renowacja mostu kolejki wąskotorowej, adaptacja starej wyłuszczarni szyszek na siedzibę Leśnego Centrum Promocyjnego, modernizacja kotłowni i jej przeróbka na Dzienny Ośrodek Młodzieżowy, adaptacja budynków poszpitalnych na przedszkole samorządowe, rewitalizacja kanału w parku miejskim, zamiana funkcji handlowych na funkcje kulturalne w starych budynkach, modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta… Rozrzut ogromny, prawda? Trudno się oprzeć wrażeniu, że większość tych działań modernizacyjnych ma coraz bardziej obywatelski charakter.

Z efektów uzyskanych po wdrożeniu nowej funkcji do starego, odnowionego obiektu korzysta najbardziej przysłowiowy Nowak, Kowalski, Wojciechowski, Mazur… i ich rodziny. Co ciekawe także – ten sam Kowalski, Nowak, Wojciechowski czy Mazur wraz ze swoimi rodzinami, coraz częściej dostrzegają te właśnie decyzje inwestorów i jak gdyby bardziej ochoczo w tym naszym Plebiscycie uczestniczą, by tym samym zaakcentować, że ten kierunek myślenia im się podoba. A, że gusty czasem się różnią i werdykty nie zawsze pokrywają się z tym, co ogłaszają jurorzy…? No cóż, jak świat światem… jeszcze się taki nie narodził, żeby wszystkim dogodził… A gdy o nagrodach mowa – tu po raz kolejny niezbędne przypomnienie.

×

Log in